Rekonštrukcia šikmého výťahu PVE Čierny Váh

Tento rok nám opäť priniesol množstvo nových výziev, ktoré sme s radosťou prijali, a jednou z nich bola aj rekonštrukcia šikmého výťahu na prečerpávacej vodnej elektrárni (PVE) Čierny Váh. Išlo o dlhodobý a náročný projekt, na ktorom sme pracovali viac ako polrok.